.
สวิตซ์ฮับ (Switch hub) 

Hardwarezone จำหน่ายอุปกรณ์ สวิตซ์ฮับ ราคาถูก (Switch Hub) เน็ตเวิร์ค สวิตซ์ฮับ คุณภาพดี ปลอดภัย มือหนึ่ง พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจและองค์กรของคุณด้วยสินค้าแบรนด์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกาอย่าง Cisco โดยสวิตซ์ฮับสามารถช่วยให้องค์กรของคุณในแง่การทำงาน ดังต่อไปนี้
.

เพิ่มทางเลือก ด้วยความสามารถในการเลือกส่งข้อมูลเฉพาะพอร์ตปลายทางที่เราต้องการเท่านั้น
สามารถรับส่งข้อมูลกับตัวเครื่องพร้อมกันด้วยความเร็วที่มากกว่า Hub กรณีที่องค์กรต้องการส่งข้อมูลพร้อมกันหลายเครื่อง
หากใช้ ไฟร์วอลล์ ร่วมด้วย จะเพิ่มปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การประกันสินค้า (Warranty) 

Hardwarezone รับประกันสินค้าตัวสวิตซ์ฮับ (Switch) ทั้งตลอดอายุการใช้งานนับแต่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ (Limited Lifetime Warranty) โดยขึ้นอยู่กับสินค้าของแต่ละรายการ

Filters

Showing 1–12 of 201 Products